Privacy Verklaring

Dit is de privacyverklaring van de Kapiteinshut, ingeschreven in het Handelsregister bij de
Kamer van Koophandel onder nummer ………, inzake de website www.kapiteinshut.nl.


Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van De Kapiteinshut
door middel van het contact- c.q. boekingsformulier via onze website.
De Kapiteinshut respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website.


Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt
behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van de Kapiteinshut


U dient zich ervan bewust te zijn dat de Kapiteinshut niet verantwoordelijk is voor het
privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij
het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en
disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent
als de URL is gewijzigd.


Verwerken van persoonsgegevens
Wanneer u belangstelling heeft voor een overnachting in de Kapiteinshut, vragen we u
om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem
van de Kapiteinshut en gebruikt om met u te communiceren en u te informeren, als
antwoord op uw verzoek.
Uw persoonsgegevens zullen door de Kapiteinshut niet worden gebruikt om u te
informeren over Kapiteinshut-producten en -diensten.
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de Kapiteinshut.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe
verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van een overeenkomst tussen u en de Kapiteinshut.


U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te
verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

Bewaartermijn
de Kapiteinshut bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de
doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.


Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in
de bedrijfsvoering van de Kapiteinshut. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze
privacyverklaring te raadplegen